ค้นหา:        

ค้นพบทั้งหมด 147 รายการ
   ชื่อเรื่อง ประเภทผลงาน ปี
The Evaluation of Relative Effect of Moisture in Hamburg Wheel Tracking Test วารสารระดับนานาชาติ 2017
Mechanisms of Asphalt Mixture Rutting in the Dry Hamburg Wheel Tracking Test and the Potential for Replacing the Flow Number Test วารสารระดับนานาชาติ 2017
Performance-Related Specifications for Emulsified Asphaltic Binders Used in Preservation Surface Treatments วารสารระดับนานาชาติ 2017
วารสารระดับนานาชาติ 2016
วารสารระดับนานาชาติ 2016
Effect of Moisture on the Cohesion of Asphalt Mastics and Bonding with Surface of Aggregates วารสารระดับนานาชาติ 2016
Analysis and Feasibility of Asphalt Pavement Performance-Based Specifications for WisDOT วารสารระดับนานาชาติ 2016
Smart City: The New Concept of City Management with IT หนังสือ 2015
วารสารระดับนานาชาติ 2015
วารสารระดับนานาชาติ 2015
Select Record Goto Page Next Last